22. august 2018   
 Søk   
 

One-Click as

  Logg inn  
Home » Om One-Click as  
 Om    

One-Click as ble ettablert i 2001. One-Click vil ha fokus på egenutviklete programmer som kan tilknyttes SuperOffice sitt produkt CRM5. Vårt satsingsområde er bilbransjen hvor vi vil ha fokus på kalkyleverktøy for bilselgerne.

One-Click består av personer som har mange års erfaring innen programutvikling, vedlikehold, installasjon, opplæring og support på salgsstøtteverktøy for selgere i bilbransjen.

Rikart Pettersen har hatt utviklings- og vedlikeholdsansvar for CQS 4.0 fra starten i 1995 frem til 2001, som pr. i dag benyttes ute hos ca. 200 bilforhandlere. I tillegg har Rikart utviklet andre kalkyler, bl.a. for andre store industribedrifter.

Geir Tore Kopperud har siden 1997 jobbet med salg, implementering, opplæring og support av Superoffice og CQS hos Mandatum as og Software Innovation ASA. Han har i 2001 og frem til mai i 2003 vært den personen som har hatt alene ansvaret for å supportere Software Innovation sine CQS kunder.

Med god kjennskap til tidligere kalkyler for bilbransjen og erfaringer fra bilbransjen har vi utviklet en helt ny kalkyle, CarCalc, som er mer tilpasset de endringer og behov bilbransjen står ovenfor i tiden som kommer. Års erfaringer, tilbakemeldinger og ønsker fra bilselgere har blitt tatt hensyn til i utviklingen av den nye kalkylen.

Kort produktinformasjon på CarCalc: Et moderne og kompakt brukergrensesnitt, mye funksjonalitet som ikke finnes i konkurrerende produkter. Det kan stå alene, flere avdelinger og merker kan samles i en base, tilpassing av både utseende og antall utskrifter, det er et åpent program som lettere lar seg integrere mot andre programmer gjennom COM teknologi.