22. august 2018   
 Søk   
 

One-Click as

  Logg inn  
Support » CarCalc » Program oppdatering  
 Oppdatering 1.1.59 (20/06/05)    

Microsoft har med Windows XP SP2 skjerpet sikkerheten og krav til kjørende programmer, og det er defor behov for å gjøre større endringer denne gangen.

Utskrifts systemet i CarCalc ble opprinnelig laget med Crystal Report 8.5, og etter SP2 i Windows XP er det flere ting som ikke fungerer som det skal. Som en hurtig fix ble det laget et kjøre miljø for Crystal Report 10. VBRunT versjon 6.9 og 6.10 løste noen av feilene, slik som korrupt PDF dokument ved sending av tilbud på e-post. For å følge anbefalinger for Crystal Report er utskrift systemet programmert om. Denne endringen krever at alle rapporter må oppdateres til Crystal Report versjon 10. I og med det er gjort endringer på enkelte rapporter ute hos kunder er det laget en konverteringsrutine for å oppdatere rapportene.
Som en bonus for man tilgang til en rapport designer, slik at man kan endre enkelte ting selv på utskriftene.

Liste med endringer i denne og tidligere versjoner finnes her.

Last ned følgende filer. Erstatt alle eksisterende filer både i nedlasting og utpakking.
1. VBRunT 7.0 -> lagres i \CarCalc\Client\ på server.
2. CarCalc_1_1_59_Update.zip -> lagres på valgfritt sted og pakkes ut til \CarCalc\Client\Program Files\CarCalc\  på server.
3. MSIFiler.zip -> lagres på valgfritt sted og pakkes ut til \CarCalc\Client\ på server.

4. Ta kopi av alle rapportene i mappen \CarCalc\ReportSQL\ på server til valgfritt sted. Dette kan slettes etter at man er sikker på at alt fungerer som det skal.

Resten av punktene utføres på server om CarCalc er installert på denne fra før. Hvis ikke, utføres disse punktene på en av klientene.

5. Avinstaller CarCalc Client og VBRunT i Kontrollpanel/Legg til fjern programmer.
6. Kjør FixCR85UnInst.Reg som ligger i \CarCalc\Client\ og aksepter installasjon.
7. Installer ny VBRunT.MSI fra \CarCalc\Client\ på server. Skal være versjon 7.0
8. Installer CarCalc client med Client.MSI fra \CarCalc\Client\ på server.

9. Start opp programmet UpdateCCDB.exe fra \CarCalc\Client\Program Files\CarCalc\ på server og trykk på Update DB.
(Klient-maskiner som ikke er oppdatert vil nå ikke kunne kjøre CarCalc)
10. Start UgradeReports.exe fra \CarCalc\Client\Program Files\CarCalc\ på server, for å oppgradere alle rapporter. Dette kan ta lang tid. 

Utfør punkt 5 til 8 på alle klient maskiner.

Importere oppsett for tekster og kolonner

Start opp programmet for system vedlikehold og logg inn.
Gjør følgende menyvalg.

screendump01.jpg

Denne dialogen kommer opp.

screendump02.jpg

Kontroller at det kun er avkrysset for Kolonne bredder/tekster, samt at stien er satt til \Client\Program Files\CarCalc på serverområde. (kan hende at init står som aktiv etter opprinnelig installasjon. Endre da stien slik at CarCalc er siste nivå som vist i dialogen.)
Trykk på Importer og vent til melding om ferdig kommer opp.

Man kan kontrollere dette ved å gå inn i skjermen for Bil/Utstyr. Velg en gruppe å se at "Aktiv" står som første kolonne. Hvis ikke må importen i standard oppsett gjøres på nytt.

Oppdatering er nå fullført.

- - -